Danh sách trúng giải

STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ KHUNG XE NGÀY TRÚNG GIẢI ĐẠI LÝ TỈNH THÀNH GIẢI THƯỞNG
1 ĐỒNG THỊ THU HUYỀN 0933XXX457 RLCSEK410PY011527 30/04/2023 HÀ ĐẶNG ĐỒNG NAI Giải xe máy
2 0866XXX726 RLCSEF640NY001878 30/04/2023 TRỌNG LOAN SƠN LA Giải vin 100k
3 0914XXX139 RLCSEE510KY004826 30/04/2023 MAI LIÊM QUẢNG TRỊ Giải vin 100k
4 0767XXX153 RLCUE3720NY105774 30/04/2023 HỒNG PHÚC CẦN THƠ Giải Vin 50k
5 0335XXX060 RLCS1FC30EY057307 30/04/2023 TRỰC KIÊN GIANG Giải vin 100k