Danh sách trúng giải

STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ KHUNG XE NGÀY TRÚNG GIẢI ĐẠI LÝ TỈNH THÀNH GIẢI THƯỞNG
1 0368XXX905 RLCUG1210NY098331 28/04/2023 HỒNG PHÚC CẦN THƠ Giải vin 100k
2 0829XXX099 RLCL44S10BY055386 28/04/2023 LOAN THANH BÌNH 2 VĨNH LONG Giải vin 100k
3 0336XXX490 RLCUE3720NY131430 28/04/2023 LĨNH GIA LAI Giải vin 100k
4 0984XXX046 RLCSE7610GY097409 28/04/2023 YAMAHA TOWN LONG BIÊN HÀ NỘI Giải vin 100k
5 0794XXX460 RLCUG1010NY371892 28/04/2023 HỒNG PHÚC CẦN THƠ Giải vin 100k