Danh sách trúng giải

STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ KHUNG XE NGÀY TRÚNG GIẢI ĐẠI LÝ TỈNH THÀNH GIẢI THƯỞNG
1 0368XXX839 RLCSG6320LY005814 28/04/2023 YAMAHA TOWN HỒ CHÍ MINH HỒ CHÍ MINH Giải vin 100k
2 0934XXX579 RLCSEC850NY012043 28/04/2023 THỊNH TOÀN QUẢNG NAM Giải vin 100k
3 0946XXX592 RLCUG1220MY008789 28/04/2023 PHÚC TUẤN KIỆT GIA LAI Giải vin 100k
4 0385XXX082 RLCSEE520LY031007 28/04/2023 YAMAHA YFS ĐÀ NẴNG ĐÀ NẴNG Giải vin 100k
5 0342XXX216 RLCSEC820KY123642 28/04/2023 HỒNG PHÚC CẦN THƠ Giải vin 100k