Danh sách trúng giải

STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ KHUNG XE NGÀY TRÚNG GIẢI ĐẠI LÝ TỈNH THÀNH GIẢI THƯỞNG
1 0977XXX988 RLCUE3710MY169004 21/02/2023 QUANG TRUNG THÁI BÌNH Giải Vin 50k
2 0907XXX079 RLCSG4540HY006401 21/02/2023 HỮU TÌNH BÌNH DƯƠNG Giải thẻ 100k