Danh sách trúng giải

STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ KHUNG XE NGÀY TRÚNG GIẢI ĐẠI LÝ TỈNH THÀNH GIẢI THƯỞNG
1 0984XXX566 RLCUE3720LY027893 30/04/2023 TRUNG HẢI NGHỆ AN Giải vin 100k
2 0388XXX303 RLCUG1210NY103771 30/04/2023 QUANG VINH THÁI BÌNH Giải vin 100k
3 0862XXX694 RLCUE3720MY075840 29/04/2023 QUANG VINH THÁI BÌNH Giải vin 100k
4 0912XXX682 RLCUE3740NY130800 29/04/2023 QUANG VINH THÁI BÌNH Giải vin 100k
5 0949XXX011 RLCSEE520MY057225 29/04/2023 THU VÂN ĐỒNG THÁP Giải vin 100k