Danh sách trúng giải

STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ KHUNG XE NGÀY TRÚNG GIẢI ĐẠI LÝ TỈNH THÀNH GIẢI THƯỞNG
1 0974XXX685 RLCSED310HY014894 29/04/2023 TRUNG THÀNH BẮC NINH Giải vin 100k
2 0396XXX583 RLCUE3720PY136394 29/04/2023 HƯNG HÀ NGHỆ AN Giải Vin 50k
3 0387XXX651 RLCUG1010LY289946 29/04/2023 TÁM THÁI LÂM ĐỒNG Giải vin 100k
4 0939XXX465 RLCUG1010NY382655 29/04/2023 HỒNG PHÚC CẦN THƠ Giải vin 100k
5 0938XXX760 RLCS5C6308Y170478 29/04/2023 YMT BIÊN HÒA ĐỒNG NAI Giải vin 100k