Danh sách trúng giải

STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ KHUNG XE NGÀY TRÚNG GIẢI ĐẠI LÝ TỈNH THÀNH GIẢI THƯỞNG
1 0981XXX135 RLCSG6320KY001826 29/04/2023 LONG THÀNH ĐẠT HỒ CHÍ MINH Giải vin 100k
2 0379XXX154 RLCUG1210MY059327 29/04/2023 PHẠM VĂN HƯNG ĐỒNG NAI Giải vin 100k
3 0933XXX384 RLCSE7620HY029416 29/04/2023 LONG THÀNH ĐẠT HỒ CHÍ MINH Giải vin 100k
4 0912XXX147 RLCUG1010JY042263 28/04/2023 VIỆT NHẬT CB CAO BẰNG Giải Vin 50k
5 0906XXX979 RLCSE7610JY151199 28/04/2023 YAMAHA TOWN LONG BIÊN HÀ NỘI Giải Vin 50k