Danh sách trúng giải

STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ KHUNG XE NGÀY TRÚNG GIẢI ĐẠI LÝ TỈNH THÀNH GIẢI THƯỞNG
1 0397XXX770 RLCSEE510KY005623 28/04/2023 YAMAHA YFS ĐÀ NẴNG ĐÀ NẴNG Giải vin 100k
2 0908XXX061 RLCSEF620KY001172 28/04/2023 YAMAHA TOWN HỒ CHÍ MINH HỒ CHÍ MINH Giải vin 100k
3 Nguyễn Hồng Đức 0911XXX612 RLCSG4540JY019656 28/04/2023 THUẬN CƯỜNG KHÁNH HÒA Giải xe máy
4 0858XXX121 RLCE1S9A0FY068814 28/04/2023 TIẾN MOTOR BÌNH THUẬN Giải Vin 50k
5 0794XXX419 RLCUG0610HY400761 28/04/2023 YAMAHA YFS ĐÀ NẴNG ĐÀ NẴNG Giải vin 100k