Danh sách trúng giải

STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ KHUNG XE NGÀY TRÚNG GIẢI ĐẠI LÝ TỈNH THÀNH GIẢI THƯỞNG
1 0906XXX068 RLCUE3720KY015327 28/04/2023 TUẤN ĐẠI DƯƠNG BÌNH DƯƠNG Giải vin 100k
2 0856XXX473 RLCUE3740NY161094 28/04/2023 YAMAHA TOWN HỒ CHÍ MINH HỒ CHÍ MINH Giải vin 100k
3 0939XXX156 RLCSEE520MY058937 28/04/2023 LOAN THANH BÌNH 2 VĨNH LONG Giải vin 100k
4 0379XXX749 RLCN1DB10EY228080 28/04/2023 DUY ANH VŨ ĐĂK NÔNG Giải vin 100k
5 0906XXX543 RLCSG6810MY010471 28/04/2023 LOAN THANH BÌNH 2 VĨNH LONG Giải vin 100k