Danh sách trúng giải

STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ KHUNG XE NGÀY TRÚNG GIẢI ĐẠI LÝ TỈNH THÀNH GIẢI THƯỞNG
1 0395XXX858 RLCUE3740MY097873 28/04/2023 YAMAHA YFS ĐÀ NẴNG ĐÀ NẴNG Giải vin 100k
2 0935XXX824 RLCUE1710MY328133 28/04/2023 MINH QUANG HỒ CHÍ MINH Giải vin 100k
3 0766XXX848 RLCN1DB10CY039795 28/04/2023 YAMAHA YFS HỒ CHÍ MINH HỒ CHÍ MINH Giải vin 100k
4 0703XXX308 RLCSEK410NY001865 28/04/2023 HỒNG PHÚC CẦN THƠ Giải vin 100k
5 0936XXX519 RLCS5C6409Y154072 28/04/2023 LONG THÀNH ĐẠT HỒ CHÍ MINH Giải vin 100k