Danh sách trúng giải

STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ KHUNG XE NGÀY TRÚNG GIẢI ĐẠI LÝ TỈNH THÀNH GIẢI THƯỞNG
1 0965XXX919 RLCUG0610FY136885 28/04/2023 YAMAHA TOWN HỒ CHÍ MINH HỒ CHÍ MINH Giải vin 100k
2 0965XXX480 RLCE5P7109Y010161 28/04/2023 TRỰC KIÊN GIANG Giải vin 100k
3 0896XXX019 RLCE55P10CY166646 28/04/2023 HUY HOÀNG 2 BẾN TRE Giải Vin 50k
4 0385XXX677 RLCSEE520MY052800 28/04/2023 YAMAHA TOWN CẦU GIẤY HÀ NỘI Giải vin 100k
5 0796XXX837 RLCSEE520LY035498 28/04/2023 HỒNG PHÚC CẦN THƠ Giải vin 100k