Chương trình quay số

Vui lòng nhập chính xác thông tin của bạn để tham gia
chương trình quay số trúng thưởng

Yamaha
  • Phải nhập đúng số điện thoại mới Ấn Tham gia ngay được
  • Mỗi số khung xe chỉ được tham gia 01 lần trong thời gian diễn ra chương trình.